วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

การแสดงทางวิทยาศาสตร์
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์


การแสดงทางวิทยาศาสตร์โรงเรียนถนนหักพิทยาคม อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

Science Show ร.ร.ดาวรุ่งวิทยา ที่1ระดับภาค

Science Show ร.ร.ดาวรุ่งวิทยา ที่1ระดับภาคScience Show ร.ร.ดาวรุ่งวิทยา ที่1ระดับภาค